Diploma

Lise Diploması (Aslı) Diplomaya “Apostil” onay mührü yaptırılmalıdır. Kaymakamlık yada valiliklerden yaptırılabilir. Apostil mührünün farklı bir kağıda yapılması geçersizdir. Diplomanın olmaması halinde, Diploma Kayıp Belgesine “Apostil” onay mührü yaptırılarak tarafımıza iletilebilir.

Transkript

Her yılın ayrı ayrı ders not dökümünü gösteren çizelge (Transkript): Her yıl için detaylı doldurulması gerekir ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalı.

Vekaletname

Üniversitemizin hukuk işleri sorumlusuna, öğrenci/veli adına kurumlarda işlem yapılabilmesi için alınmaktadır.

Ek Belgeler

* Nüfus Kayıt Belgesi (Aslı) * İkametgâh (Aslı) * Özel okul lise mezunları için, Türk Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okulun akredite olduğunu gösteren belge alınması gereklidir. Temin edilemiyor ise Üniversite’ye bildirilmeli.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Yukarıda istenen tüm belgelerin Makedonca’ya tercüme edilmesi ve noterden onaylanması gereklidir. (Tercüme ve noter onayı Kuzey Makedonya’da yapılacaktır.) Bütün istenen belgeler ıslak imzalı, yetkili makam damgası ve imzası ile orijinal olmalıdır. (Onaylanmış fotokopi ve “Aslı Gibidir” ibaresi olan belgeler kabul edilmemektedir.) İstenen orijinal belgeler üzerinde yapılan herhangi bir düzeltme veya kalem işareti Kuzey Makedonya kurumları tarafından kabul edilmemektedir. Okullardan verilen not döküm çizelgeleri (lise transkripti) her yılın derslerini ve geçerli notlarını gösterecek şekilde detaylı hazırlanmış olmalı ve mavi veya kırmızı mühürlü olmalıdır. Yukarıda bahsedilen belgelerden bir tanesi bile eksik olsa öğrencinin başvurusu Kuzey Makedonya makamlarınca kabul edilmemektedir. Bütün belgeler aslından tercüme edilmiş olarak 3’er adet çoğaltılmalıdır.

Uyarı

*Sadece lise diploması veya diploma kayıp belgesi apostilli olacaktır.

Sizde 5,000 Öğrenci Arasındaki Yerinizi Alın

Kariyerinizi İlerletmek için Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin Bir Parçası Olun.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.